ul. Gaik 29, 31-338 Kraków

+48 126351510 biuro@gaik.pl

System kominowo-wentylacyjny TURBO

Westal Term TURBO to nowoczesny system kominowy zapewniający doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin dla pieców z zamkniętą komorą spalania oraz dla pieców konsensacyjnych. System przeznaczony do pracy przy zakresie temperatury spalin pomiędzy 30-200 oC, przewidywana praca komina będzie odbywać się w podciśnieniu, system odporny na działanie kwasów i wilgoci.

System zbudowany jest z:

– rur wkładów ceramicznych: rura prosta, trójnik spalin, trójnik wyczystki, kształtka odprowadzająca skropliny dla przekrojów f 100, f 140 i f 200,
– obudowy zewnetrznej z lekkich pustaków keramzytobetonowych,
– akcesorii ze stali kwosoodpornej w postaci drzwiczek wyczystki, kratki wentylacyjnej i zakończenia komina,
– akcesorii z keramzytobetonu lu b betonu w postaci czap kominowych,
– kitu ogniotrwałego do łączenia wkładów ceramicznych.

WARUNKI TECHNICZNE SYSTEMU WESTAL TERM TURBO

System Westal Term Turbo charakteryzuje się możliwością podłączenia do jednego komina więcej niż jednego pieca. Możliwości techniczne przyłączeń zestawia poniższa tabela.

Średnica rury ceramicznej Ilość kotłów Maksymalna moc jednego pieca
100 mm 1 28 KW
140 mm 1 28-36 KW
200 mm 5 18 KW

c9328e6374dfd17cd52a4ef465ad786e

Założenie, że jest podłączenie tylko dla jednego kotła, przy podłączeniu każdego następnego kotła należy dodać jeden trójnik a odjąć jedną rurę. Dla kominów o wysokości np: 8,5m ilość obejm należy zastosować jak dla komina 9m.W przypadku kominów z zamkniętą komorą spalania trójnik wyczystki ma wysokość 0,33m. Ilość rur najlepiej obliczyć w następujący sposób: wysokość komina podzielić na 0,33 i od otrzymanego wyniku odjąć ilość trójników w zależności od ilości kotłów.

9f1455e1fa59c060fc4148a3a30350fe

Dodatkowo proponujemy następujące rozwiązania połączenia systemu Westal TERM TURBO z systemem wentylacji oferowanym przez Termat Sp. z o.o.

Pustak kominowy KW wraz z pustakiem wentylacyjnym W2.
Pustaki wykonane z keramzytobetonu o deklarowanej wytrzymałości na ściskanie 4 MPa do wysokości 25 m komina. Idealne rozwiązanie dla domu dwurodzinnego gdzie oddzielne źródła grzewcze znajdują się na dwu oddzielnych kondygnacjach. Rozwiązanie to zapewnia możliwość podłączenia dwu piecy do jednego komina wraz z zapewnieniem oddzielnej wentylacji dla dwu mieszkań.

53c9074ce94783109b927fbff212b3e6

Pustak wentylacyjny KW wraz dwoma pustakami wentylacyjnymi W2.
Pustaki wykonane z keramzytobetonu o deklarowanej wytrzymałości na ściskanie 4 MPa do wysokości 25 m komina. Idealne rozwiązanie dla pionu o czterech kondygnacjach gdzie oddzielne źródła grzewcze znajdują się na czterech oddzielnych kondygnacjach. Rozwiązanie to zapewnia możliwość podłączenia czterech piecy do jednego komina wraz z zapewnieniem oddzielnej wentylacji dla mieszkań.

116ed2975660e101d547f2b8efd1d8ee

Dwa pustaki kominowe KW lub jeden pustak kominowy K2 wraz z dwoma pustakami wentylacyjnymi W2.
Pustaki wykonane z keramzytobetonu o deklarowanej wytrzymałości na ściskanie 4 MPa do wysokości 25 m komina. Idealne rozwiązanie dla bliźniaczych budynków mieszkalnych gdzie oddzielne źródła grzewcze znajdują się na dwu oddzielnych kondygnacjach. Rozwiązanie to zapewnia możliwość podłączenia dwu piecy do jednego komina wraz z zapewnieniem oddzielnej wentylacji dla dwu mieszkań.

e4e10310f55a117c99a8f549c5bf4ed0

84ea6d2752e2379a77bff834d68f1aa4

PN – EN 13063-1:2009 – , Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy.
PN – EN 13063-2:2009 – Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia. PN – EN 13063-3:2009 – Kominy. Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych.PN – EN 12446:2005 – Kominy. Części składowe. Obudowy betonowe.
PN – EN 12446:2005 – Kominy. Części składowe. Obudowy betonowe.

Posiadamy certyfikaty:
ZKP nr 1020-CPD-030040453
ZKP nr 1020-CPD-030041157
ZKP nr 1020-CPD-030041158
ZKP nr 1020-CPD-030041159