ul. Gaik 29, 31-338 Kraków

+48 126351510 biuro@gaik.pl

Strop TERIVA

Stropy TERIVA są to żelbetowe stropy gęstożebrowe, składające się z żelbetowych belek kratownicowych, pustaków, zbrojenia wieńców zewnętrznych i wewnętrznych, żeber rozdzielczych oraz warstwy nadbetonu. Ze względu na niewielkie wymiary oraz niewielki ciężar elementów montaż takiego stropu nie wymaga ciężkiego sprzętu. Ponadto stropy Teriva charakteryzują się dość niskimi kosztami, dobrymi parametrami nośności, izolacyjności akustycznej oraz cieplnej. Stropy TERIVA mogą być stosowane w budownictwie użyteczności publicznej, budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym.

0072192cf771da6977f30104b2abc5e4

WYMIARY, RODZAJE STROPÓW TERIVA

Rodzaj stropu Osiowy rozstaw belek Wysokość konstrukcyjna stropu Grubość nadbetonu Wymiary pustaków wysokość x szerokość x długość Rozpiętość modularna stropu ze stopniowaniem co 30 cm Obciązenie użytkowe
cm cm cm mm m kN/m2
Teriva I/ Teriva NOVA 60 24 3 210 x 520 x 240 1,5 – 7,2 1,5
Teriva I BIS 45 26,5 3 235 x 370 x 240 1,5 – 7,2 1,54
Teriva II 45 34 4 300 x 370 x 240 1,5 – 7,8 3,0
Teriva III 45 34 4 300 x 370 x 240 1,5 – 7,2 5,0

DANE TECHNICZNE STROPÓW TERIVA

Dane techniczne Teriva I NOVA Teriva I BIS Teriva II Teriva III
Zużycie pustaków na 1 m2 6,7 szt/m2 8,9 szt/m2 8,9 szt/m2 8,9 szt/m2
Zużycie belek na 1 m2 1,67 mb/m2 2,22 mb/m2 2,22 mb/m2 2,22 mb/m2
Ciężar 1 m2 stropu 268 kg 357 kg 400 kg 400 kg
Obciążenie użytkowe 1,5 kN/m2 1,54 kN/m2 3 kN/m2 5,0 kN/m2
Zużycie betonu na budowie bez żeber rozdzielczych i wieńców klasy C 15/20 (B20)m3/1m2 stropu 0,0465 m3 0,075 m3 0,097 m3 0,097 m3
Odporność ogniowa REI 60 min 60 min 60 min 60 min
Minimalne oparcie belki na murze 8 cm 8 cm 8 cm 12 cm

 

Pustaki Teriva

TERMAT posiada w ofercie dwa rodzaje pustaków stropowych Teriva: keramzytowe oraz żużlobetonowe dla poszczególnych rodzajów stropów. Różnią się one wymiarami, według zasady: im wyższa wytrzymałość konstrukcyjna stropu tym węższy i wyższy pustak stropowy.

Belki Teriva

Belki Teriva produkowane są w długościach od 1,5-7,8m, dobierane na podstawie rodzaju stropu oraz obciążeń. Skok długości belki wynosi 30cm. Belki Teriva składają się z betonowej stopki, w której znajdują się pręty nośne oraz górnego pręta kratownicy połączonego ze stopką. Belki układane są na ścianach konstrukcyjnych nośnych, natomiast pomiędzy belki układane są pustaki wypełniające.

Belki można opierać bezpośrednio na murze jeżeli szerokość tego muru jest równa lub większa niż 24cm i wykonany jest z elementów pełnych, typu bloczek.
W przypadku ścian z innych materiałów np. z otworami lub drążeniami jest potrzeba wykonania wieńca opuszczonego, tzw. poduszki betonowej grubości ok. 2-4cm. Jednak najprostszym i zarazem najszybszym rozwiązaniem oraz uzupełnieniem stropu Teriva jest system kształtek wieńcowych TEVA TERM, zarówno do wieńców zewnętrznych kształtka wieńcowa typu L jak i wieńców wewnętrznych, kształtka wieńcowa typu C.

Wymiar belek (m): 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,5; 4,8; 5,1; 5,2; 5,4; 5,7 6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 7,2; 7,5 – Teriva II; 7,8 – Teriva II

79835cd4687924a654f094d92f6ff9f7

Etapy montażu stropu TERIVA:

 • stemplowanie stropu (podpory co 2 m pod żebrami rozdzielczymi w poprzek stropu, wzdłuż stropu maksymalnie co 1 m)
 • dokładne sprawdzenie solidności podpór, równoległości belek oraz stężeń poprzecznych i podłużnych
 • ułożenie belek stropowych Teriva
 • ułożenie deklowanych pustaków na końcach belek
 • ułożenie pustaków stropowych wzdłuż belek
 • zamontowanie zbrojenia wieńca oraz żeber rozdzielczych
 • ułożenie mieszanki betonowej klasy min C15/20 (B20) w zależności od rodzaju stropu

Dodatkowe informacje:

 • długość oparcia belki na murze wg tabelki
 • na obrzeżach stropu (na ścianach) powinny być wykonane wieńce żelbetowe, szerokość wieńca powinna wynosić minimum 12 cm, a zbrojenie wieńca powinno składać się z co najmniej trzech prętów o średnicy min. Ø 10 mm, strzemiona o średnicy min. Ø 4,5 mm co 25 cm
 • w stropie o rozpiętości do 3,9 m należy wykonać 1 żebro rozdzielcze, przy rozpiętości od 4,2 m do 6 m należy wykonać 2 żebra rozdzielcze, dla rozpiętości większej od 6 m należy wykonać 3 żebra rozdzielcze. Szerokość żebra powinna wynosić 10-12cm. Zbrojenie żeber powinny stanowić dwa pręty-jeden górą, jeden dołem o średnicy min. 10 mm, połączone strzemionami o średnicy min. 4,5 mm co 60 cm
 • dla stropów o rozpiętości ponad 6 m należy wykonać odwrotną strzałkę ugięcia (przed poziomowaniem podporę środkową unieść o 2-3 cm).
 • przed betonowaniem pustaki należy zmoczyć obficie wodą bez pozostawiania kałuż wody w belkach i wieńcach
 • układając mieszankę betonową należy jednocześnie wypełnić przestrzeń nad belkami, żebrami, wieńcami oraz nadbeton nad pustakami tzw. betonowaniem ciągłym przesuwając się równolegle wzdłuż belek
 • po wykonaniu stropu należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji betonu, jest to szczególnie ważne w czasie upałów (polewanie wodą) oraz niskich temperatur (zabezpieczenie przed mrozem)

W przypadku obciążenia stropu „ciężkimi” ścianami działowymi równoległymi do kierunku belek stropowych, należy pod nimi zaprojektować oraz w praktyce wykonać żebra rozdzielcze, np. z dwóch belek Teriva ustawionych obok siebie, a w przypadku obciążenia stropu słupami od więźby dachowej lub od ścian konstrukcyjnych należy rozsunąć belki i wstawić belkę zbrojeniową między nimi, stworzyć żebro o wysokości równej co najmniej wysokości stropu TERIVA.

Elementy stropowe są zgodne z normami

PN – EN 15037-1: 2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 1. Belki
PN – EN 15037-2: 2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 2. Pustaki betonowe
Certyfikat ZKP nr 1020-CPD-030048284.


Pustak keramzytowy lub żużlowy Teriva I

Dane techniczne

Wymiary (mm) 520x240x210
Masa (kg/szt) ok. 12
Ilość na palecie (szt) 72
Masa palety (kg_ ok. 900

Pustak keramzytowy lub żużlowy Teriva I deklowany

Dane techniczne

Wymiary (mm) 520x240x210
Masa (kg/szt) ok. 16
Ilość na palecie (szt) 72
Masa palety (kg_ ok. 1200


Pustak keramzytowy lub żeżlowy Teriva I BIS

Dane techniczne

Wymiary (mm) 370x240x235
Masa (kg/szt) ok. 10
Ilość na palecie (szt) 90
Masa palety (kg_ ok. 900


Pustak keramzytowy lub żużlowy Teriva I BIS

Dane techniczne

Wymiary (mm) 370x240x235
Masa (kg/szt) ok. 12
Ilość na palecie (szt) 90
Masa palety (kg_ ok. 1100


Pustak keramzytowy lub żużlowy Teriva II/III

Dane techniczne

Wymiary (mm) 370x240x300
Masa (kg/szt) ok. 12
Ilość na palecie (szt) 72
Masa palety (kg_ ok. 880


Pustak keramzytowy lub żużlowy Teriva II/III deklowany

Dane techniczne

Wymiary (mm) 370x240x300
Masa (kg/szt) ok. 15
Ilość na palecie (szt) 72
Masa palety (kg_ ok. 1120