ul. Gaik 29, 31-338 Kraków

+48 126351510 biuro@gaik.pl

perlit

Perlit jest naturalną skałą pochodzenia wulkanicznego. Perlit charakteryzuje się interesującymi właściwościami fizykochemicznymi:

 • ma niską przewodność cieplną, jest dobrym termoizolatorem
 • ma bardzo mały ciężar nasypowy,
 • posiada dużą zdolność tłumienia hałasu,
 • jest odporny na wysokie temperatury,
 • jest obojętny chemicznie,
 • wykazuje dużą stabilność fizyczną.
Powyższe właściwości perlitu umożliwiają jego stosowanie w wielu dziedzinach:

 • w budownictwie – jako komponent materiałów charakteryzujących się dobrą izolacją cieplną i akustyczną; jest składnikiem zapraw tynkarskich, murarskich itp.,
 • w ogrodnictwie wykorzystuje się go jako komponent podłoży wieloskładnikowych z materiałami organicznymi jak i nieorganicznymi w celu poprawy ich struktury, zwiększenia chłonności wilgoci oraz zwiększenia zdolności sorpcyjnych ograniczających szybkość wymywania składników odżywczych,
 • jako jeden ze składników wkładów filtracyjnych,
 • jako materiał izolujący w procesach wysokotemperaturowych,
 • jako wypełniacz lub nośnik w różnych technologiach.
W oparciu o ciężar nasypowy a także uziarnienie dokonano wewnętrznego podziału perlitu na następujące typy:

 • EP 100F (klasa 0)
 • EP 150 (klasa I)
 • EP 180 (klasa II)
 • EP 200 (agroperlit) (klasa III)
Perlit oferujemy w workach papierowych o pojemności 125 litrów, big bagach oraz luzem w autocysternach.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

postać stan skupienia stały w postaci granulatu o uziarnieniu 0-6 mm i barwy biało-szarej
zapach 6,5-7,5
pH niepalny klasa A1
palność Tabela
gęstość względna ciężar nasypowy 50-200 kg/m3
temperatura/zakres topnienia pow. 900oC
temperatura samozapłonu nie dotyczy
przewodnictwo cieplne 0,045-0,059 W/m*K
nasiąkliwość 3,0-500%
wytrzymałość na ściskanie 0,14-0,40 Mpa
odporność chemiczna jak szkło
chłonność akustyczna 10-92%
ciepło właściwe 0,96-0,92 kJ/kgoC
współczynik dyfuzji pary wodnej 0,035-0,027g/m h mm Hg

UZIARNIENIE I CIĘŻAR NASYPOWY

Rodzaj perlitu EP 200 (Agro) 0-6mm (klasa III) EP 180 (klasa II) EP 150 (klasa I) EP 100F (klasa 0) Hydroperl
uziarnienie % % % % %
1,0 mm min 80 min 60 max 20 max 5 min 60
0,50 mm 0-100 0-100 15-60 5-80 0-100
0,25 mm max 10 max 10 min 60 min 60 max 10
Ciężar nasypowy 110-150 kg/m3 70-110 kg/m3 40-90 kg/m3 50-120 kg/m3 70-110 kg/m3
Wilgotność max 2%

SKŁAD CHEMICZNY

Zwiazek chemiczny udział %
SiO2 65-73%
Al2O3 10-18%
K2O + Na2O 6-9%
CaO 2-6%
Fe 1-2%


perlity_zdjecie